StartsidaVälj rätt värmepumpBeställ service och ReservdelarKontaktVärmepumpar

Värmepumpar

Vilken typ av värmepump passar Dig bäst?

Att välja rätt värmepump är kanske inte alltid lika självklart som det låter. Det finns ett flertal tekniker att tillgå och alla kommer med sina olika för- och nackdelar. Finns det idag vattenburna element i huset kanske luft - vatten är att föredra, medan om det är ett mindre fritidshus t.ex. kanske är fördelaktigt med en luft - luftpump som även kan agera luftkonditionering och svalka under sommaren? Vi på Dala Hushållsservice är experter på val, installation och underhåll av värmepumpar av alla slag!

Luft - Luft värmepump

Denna teknik passar bra för direktuppvärmda småhus och mindre butiker och verkstäder.

Luft-luftvärmepumpen kan inte producera varmvatten. Den kan dock reverseras och fungera som luftkonditionering.

Till skillnad från andra värmepumpsystem ger luft-luftvärmepump inte bara billig energi utan förbättrar även klimatet inomhus. En luft-luftvärmepump är ett perfekt alternativ om huset saknar vattenburet radiatorsystem.


Läs mer om luft-luft värmepumpar här

Luft - Vatten värmepump

En luft-vatten-värmepump utvinner sin energi ur utomhusluft genom att luft via en eller flera fläktar blåses genom värmepumpens kondensorbatteri, d v s hela värmepumpen placeras ofta utomhus.

Det finns luft-vattenvärmepumpar med mycket hög prestanda. De presterar bra ända ned mot -25°C utomhustemperatur. Pumparna har en steglös effektreglering (inverter), vilket gör att energiförbrukningen anpassas efter vad din fastighet kräver. Detta ger optimal energibesparing.


Läs mer om luft - vatten värmepumpar här

Bergvärmepump

Nere i berggrunden finns en kostnadsfri värmekälla, som håller nästan samma temperaturåret om. Att använda bergvärmen är en trygg, säker och miljövänlig uppvärmningsteknik för alla typer av byggnader, stora och små, offentliga och privata.

Investeringskostnaderna är relativt höga, men i gengäld får du ett driftsäkert och servicesnålt uppvärmningsalternativ med extremt lång livslängd. Årsvärmefaktorn* (SCOP) är hög, upp till 3,9 för hus med ett radiatorsystem och upp till hela 4,9 för hus med vattenburen golvvärme. Anläggningen tar liten plats och kan installeras även på små tomter. Återställningsarbetet efter borrningen är obetydligt. Därför blir påverkan på naturen runt borrhålet minimal. Grundvattennivån påverkas inte, eftersom grundvattnet inte förbrukas.

Värmeenergin kan överföras till ett befintligt, konventionellt vattenburet uppvärmningssystem och även användas för varmvattenproduktion.


Läs mer om bergvärmepumpar här

Frånluftsvärmepump

För att kunna tillvarata värmeenergin i inomhusluften, måste huset vara ventilerat med ett fläktsystem. Så kallad självdragsventilation måste kompletteras med ett funktionsdugligt ventilationssystem.

En frånluftsvärmepump ökar ventilation av huset. Detta minskar ofta problemen med mögel, fukt och radongas.

Största besparingen gör man om man använder den utvunna värmen för både varmvatten och radiatorvatten. Sådana värmepumpar finns sammanbyggda i en enhet.


Läs mer om frånluftsvärmepumpar här

Hemsida av Webbolo